กล้องวงจรปิดใช้งานยากมั้ย...กลัวซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็น

ลูกค้าโทรมาถามบ่อยๆ ว่าเครื่องใช้งานยากมั้ย..กลัวจะใช้ไม่เป็น, กลัวอ่านไม่ออก, กลัวใช้ยาก

ผมจะอธิบายการใช้งานหน้าเครื่อง (หมายถึงการควบคุม, การเล่นผ่านเครื่องบันทึก) เพราะว่าการควบคุมผ่านเครื่องบันทึกนี้จะสามารถรวบคุมได้เต็มความสามารถขอเครื่อง
โอเคเริ่มกันเลย
การใช้งานหน้าเครื่อง จะประกอบได้ด้วย 3 โหมดใหญ่ๆ คือ
1.การดูภาพสด
2.การดูภาพย้อนหลัง
3.การดึงภาพที่ต้องการออกมา
การควบคุมหน้าเครื่องมี 3 วิธี
1.ใช้ remote แต่ผมไม่แนะนำ เพราะว่าใช้ยากปุ่มเยอะ เข้าใจยาก
2.การกดที่หน้าเครื่อง อันนี้ก็กดยาก ปุ่มน้อยไป -_-"
3.ใช้เม้าส์ ผมจะแนะนำให้ลูกค้าใช้แบบนี้ เพราะง่ายที่สุด ไวที่สุด
หากเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเมื่อพร้อมใช้งานแล้ว มันจะถามรหัสผ่านค่าจากโรงงานคือ "ศูนย์สี่ตัว" เสร็จแล้วกด Enter
โหมดการดูภาพสด
การดูภาพสดจะเป็นโหมดหลักของเครื่อง
ภาพสดจะสามารถแสดงทุกกล้องพร้อมๆกัน (สูงสุด 16 กล้อง)ในหนึ่งหน้าจอ หรือจะสามารถแสดงผลทีละกล้องก็ได้
หากต้องการให้แสดงภาพทีละกล้องเต็มจอก็เอาเม้าส์ไปชี้กล้องที่สนใจแล้วคลิ๊กซ้าย หากต้องการดูภาพภาพทุกกล้องก็ให้ คลิ๊กซ้ายอีกที  ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆ
สังเกตุที่สัญลักษณ์ สีเขียว...สัญลักษณ์นี้ แสดงว่ามีการบันทึกอยู่......
เวลา ณ ปัจจุบัน แสดงด้วยสัญลักษณ์สีขาว ด้านบนของขอบจอ.....
โหมดการดูภาพย้อนหลัง
คลิ๊กเม้าส์ขวา เพื่อเรียกเมณูหลักของเครื่อง
การคลิ๊กเม้าส์ขวานี้จะเป็นการเรียกเมณูหลัก ที่ใช้ควบคุม, ตั้งค่าเครื่องทั้งหมด จะต้องผ่านเมณู 6 อันนี้
ส่วนการเล่นภาพย้อนหลัง ให้เอาเม้าส์ไปชี้ที่เมณูเหตุการณ์...
จะมีป๊อบอัพเป็หน้าต่างเด้งขึ้นมาก
ต้องนี้เราจะเห็นเหมือนเป็นปฏิทิน มี เดือน ปี ให้เลือก... ซึ่งตารางจะเป็นสีขาวๆเทาๆ
เราจะต้องเลือกกล้องที่เราสนใจก่อน ว่าเราต้องการจะดูช่องไหน เมื่อเลือกกล้องที่เราสนใจแล้ว จะมีสีเขียวปรากฏขึ้น สีเขียวนี้มีความหมายว่า  "มีข้อมูล"
หากเราต้องการวันไหนเอาเม้าส์ไปชี้แล้วคลิ๊กซ้ายเลือก ถัดมา แถบเวลาด้านล่าง เขียน 00.00 -24.00 แสดงแถบเวลาเที่ยงคืน ถึงเที่ยงคืน เราต้องการดูกี่โมงให้เราเม้าส์ไปชี้ที่แถบเวลาแล้วติ๊ก
ซ้ายเลือก รอสัก 2 วินาที จะมีภาพแสดงเป็นภาพในอดีตขึ้นมา... หากต้องการดูช่องใดให้เต็มจอ ก็เอาเม้าส์ไปชี้ที่ช่องนั้นแล้วคลิ๊กซ้าย...เหมือนกันกับการเล่นภาพสดเลยครับ
ด้านล่างจะมีวันที่ เวลา ที่เป็นสีเหลือง...สีเหลืองหมายถึงเวลาที่กำลังเล่นภาพอยู่ในอดีต.... ว่ากำลังเล่นภาพของเมื่อไหร่อยู่... ในขณะที่เราเล่นภาพในอดีตอยู่นี้ภาพปัจจุบันก็จะบันทึกอยู่
ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ
การเล่นภาพสดนี้เล่นในอัตรา 1: 1 ในหน่วยของเวลา หากไม่ต้องการเสียเวลาดูภาพที่เราไม่ต้องการให้ลาดเม้าส์ลงมาด้านล่างขอบจอ จะมีเมณูปรากฏขึ้น เมณูนี้ จะเหมือนกะเครื่องเล่น DVD
เลยครับ มีเดินหน้าให้ไวขึ้น rewire ภาพให้ถอยหลัง 4x 8x 16x 32x ได้หมด... หากไม่ต้องการดูภาพแล้วกด Stop เพื่อให้ภาพกลับมาเป็นภาพสดที่เป็นโหมดหลักของเครื่อง
โหมดการเอาข้อมูลออกมา
ก่อนอื่นเอา USB ThumbDrive ไปเสียบที่หน้าเครื่อง ในช่องที่ USB ว่างเหลืออีก 1 ช่อง (ไม่สามารถใช้ External Harddisk ได้นะครับ)
คลิ๊กขวาเข้าเมณูหลักของเครื่อง เลือกระบบคลิ๊กซ้าย...จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา
ให้เราเลือก สำรองผ่าน USB ที่เมณูด้านซ้าย
ซึ่งเราจะต้องใส่วันที่, เวลา เริ่มต้นที่เราต้องการ ใส่วันที่, เวลา สิ้นสุด และเลือกกล้องที่มีเหตุการณ์ (กล้องที่มีเรื่องราวเกิดขึ้น) เสร็จแล้วกด สำรองข้อมูล ข้อมูลจะถูกนำไปใส่ไว้ใน USB Thumb
Drive ทันที...


ผมจะอธิบายการใช้งานหน้าเครื่อง (หมายถึงการควบคุม, การเล่นผ่านเครื่องบันทึก) เพราะว่าการควบคุมผ่านเครื่องบันทึกนี้จะสามารถรวบคุมได้เต็มความสามารถขอเครื่อง


การใช้งานหน้าเครื่อง จะประกอบได้ด้วย 3 โหมดใหญ่ๆ คือ 

1.การดูภาพสด

2.การดูภาพย้อนหลัง

3.การดึงภาพที่ต้องการออกมา


การควบคุมหน้าเครื่องมี 3 วิธี

1.ใช้ remote แต่ผมไม่แนะนำ เพราะว่าใช้ยากปุ่มเยอะ เข้าใจยาก

2.การกดที่หน้าเครื่อง อันนี้ก็กดยาก ปุ่มน้อยไป -_-"

3.ใช้เม้าส์ ผมจะแนะนำให้ลูกค้าใช้แบบนี้ เพราะง่ายที่สุด ไวที่สุด

หากเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเมื่อพร้อมใช้งานแล้ว มันจะถามรหัสผ่านค่าจากโรงงานคือ "ศูนย์สี่ตัว" เสร็จแล้วกด Enter


โหมดการดูภาพสด

การดูภาพสดจะเป็นโหมดหลักของเครื่อง 

ภาพสดจะสามารถแสดงทุกกล้องพร้อมๆกัน (สูงสุด 16 กล้อง) ในหนึ่งหน้าจอ หรือจะสามารถแสดงผลทีละกล้องก็ได้


หากต้องการให้แสดงภาพทีละกล้องเต็มจอก็เอาเม้าส์ไปชี้กล้องที่สนใจแล้วคลิ๊กซ้าย หากต้องการดูภาพภาพทุกกล้องก็ให้ คลิ๊กซ้ายอีกที  ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆ


สังเกตุที่สัญลักษณ์ สีเขียว...สัญลักษณ์นี้ แสดงว่ามีการบันทึกอยู่......

เวลา ณ ปัจจุบัน แสดงด้วยสัญลักษณ์สีขาว ด้านบนของขอบจอ.....


โหมดการดูภาพย้อนหลัง

คลิ๊กเม้าส์ขวา เพื่อเรียกเมณูหลักของเครื่องการคลิ๊กเม้าส์ขวานี้จะเป็นการเรียกเมณูหลัก ที่ใช้ควบคุม, ตั้งค่าเครื่องทั้งหมด จะต้องผ่านเมณู 6 อันนี้

ส่วนการเล่นภาพย้อนหลัง ให้เอาเม้าส์ไปชี้ที่เมณู "แสดงเหตุการณ์" แล้วคลิ๊กซ้าย...จะมีป๊อบอัพเป็หน้าต่างเด้งขึ้นมาก

ต้องนี้เราจะเห็นเหมือนเป็นปฏิทิน มี เดือน ปี ให้เลือก... ซึ่งตารางจะเป็นสีขาวๆเทาๆ

เราจะต้องเลือกกล้องที่เราสนใจก่อน ว่าเราต้องการจะดูช่องไหน เมื่อเลือกกล้องที่เราสนใจแล้ว จะมีสีเขียวปรากฏขึ้น สีเขียวนี้มีความหมายว่า  "มีข้อมูล"

หากเราต้องการวันไหนเอาเม้าส์ไปชี้แล้วคลิ๊กซ้ายเลือก 


ถัดมา แถบเวลาด้านล่าง เขียน 00.00 -24.00 แสดงแถบเวลาเที่ยงคืน ถึงเที่ยงคืน เราต้องการดูกี่โมงให้เราเม้าส์ไปชี้ที่แถบเวลาแล้วติ๊ก


ซ้ายเลือก รอสัก 2 วินาที จะมีภาพแสดงเป็นภาพในอดีตขึ้นมา... หากต้องการดูช่องใดให้เต็มจอ ก็เอาเม้าส์ไปชี้ที่ช่องนั้นแล้วคลิ๊กซ้าย...เหมือนกันกับการเล่นภาพสดเลยครับ ... ด้านล่างจะมีวันที่ เวลา ที่เป็นสีเหลือง...สีเหลืองหมายถึงเวลาที่กำลังเล่นภาพอยู่ในอดีต.... ว่ากำลังเล่นภาพของเมื่อไหร่อยู่... ในขณะที่เราเล่นภาพในอดีตอยู่นี้ภาพปัจจุบันก็จะบันทึกอยู่ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ


การเล่นภาพสดนี้เล่นในอัตรา 1: 1 ในหน่วยของเวลา หากไม่ต้องการเสียเวลาดูภาพที่เราไม่ต้องการให้ลาดเม้าส์ลงมาด้านล่างขอบจอ จะมีเมณูปรากฏขึ้น เมณูนี้ จะเหมือนกะเครื่องเล่น DVD 


เลยครับ มีเดินหน้าให้ไวขึ้น rewire ภาพให้ถอยหลัง 4x 8x 16x 32x ได้หมด... หากไม่ต้องการดูภาพแล้วกด Stop เพื่อให้ภาพกลับมาเป็นภาพสดที่เป็นโหมดหลักของเครื่อง


โหมดการเอาข้อมูลออกมา

ก่อนอื่นเอา USB ThumbDrive ไปเสียบที่หน้าเครื่อง ในช่องที่ USB ว่างเหลืออีก 1 ช่อง (ไม่สามารถใช้ External Harddisk ได้นะครับ)

คลิ๊กขวาเข้าเมณูหลักของเครื่อง เลือกระบบคลิ๊กซ้าย...จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เราเลือก สำรองผ่าน USB ที่เมณูด้านซ้าย

ซึ่งเราจะต้องใส่วันที่, เวลา เริ่มต้นที่เราต้องการ ใส่วันที่, เวลา สิ้นสุด และเลือกกล้องที่มีเหตุการณ์ (กล้องที่มีเรื่องราวเกิดขึ้น) เสร็จแล้วกด สำรองข้อมูล 


ข้อมูลจะถูกนำไปใส่ไว้ใน USB Thumb Drive ทันที...


ปล. ทั้งนี้เราสามารถเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาที่เราถนัดได้ หลากหลายภาษา