ประตู้รั้วรีโมท

ประตู้รั้วรีโมท

ประตรว2 1

ก่อนที่จะเปลี่ยนประตูรั้วธรรมดาให้เป็นประตูรั้วอัตโนมัติ มีสิ่งที่ต้องทราบดังนี้

1.ประเภทของประตูรั้วรีโมท
เป็นแบบบานเลื่อน บานสวิง ประตูม้วน หรือแบบประตูโรงรถ (Garage Door) เพราะแต่แบบที่กล่าวมาจะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อราคาและงบประมาณ ถ้าเป็นบานเลื่อนจะถูกสุด (90% ติดตั้งแบบนี้) บานสวิงราคาสูงขึ้นมาหน่อย เพราะต้องใช้มอเตอร์ 2 ชุด

2.น้ำหนักของประตู

มีผลต่อการเลือกขนาดมอเตอร์ขับเคลื่อน เพราะวัสดุที่ใช้ทำประตู รวมถึงรูปแบบและลวดลาย มีผลโดยตรงต่อน้ำหนักของประตูนั่นเอง

ดังนั้นเราต้องทราบว่าประตูรั้วของเรานั้นเป็นวัสดุชนิดใด เหล็ก,สเตนเลส,ไม้ หรือผสมกันหลายอย่าง เพราะการเลือกขนาดของมอเตอร์ประตูรั้วอัตโนมัตินั้น จะต้องคำนวณจากน้ำหนักของประตูรั้ว

 

ซึ่งพอจะประเมินน้ำหนักรั้วแบบคร่าวๆ ได้ดังนี้

–ประตูรั้วสเตนเลส น้ำหนักประมาณ 75 กิโลกรัม/เมตร (ที่ความสูงประตู 2 เมตร)

–ประตูรั้วเหล็กกล่อง น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม/เมตร (ที่ความสูงประตู 2 เมตร)

–ประตูรั้วสเตนเลสและไม้ น้ำหนักประมาณ 175 กิโลกรัม/เมตร (ที่ความสูงประตู 2 เมตร)

–ประตูรั้วเหล็กกล่องและไม้ น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม/เมตร (ที่ความสูงประตู 2 เมตร)

–ประตูรั้วอัลลอย น้ำหนักประมาณ 225 กิโลกรัม/เมตร (ที่ความสูงประตู 2 เมตร)

 

เราสามารถคำนวณขนาดของมอเตอร์ที่จะรับน้ำหนักประตูนั้นได้จาก

ความยาวของประตูรั้วส่วนที่เลื่อน (เมตร) X น้ำหนักประตูรั้ว/เมตร (กิโลกรัม) = ขนาดมอเตอร์ที่ใช้ (กิโลกรัม)


Show:
ประตูรั้วอัตโนมัติ

สำหรับประตูSlide น้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม

15,000 บาท