Explosion Proof Housing CCTV

Explosion Proof Housing CCTV

การใช้กล้องกันระเบิด และป้องกันการกัดกร่อน กันระเบิดในที่นี้ หมายถึง ป้องกันไม่ให้ ตัวกล้องเองเกิดประกายไฟลุกลามออกมาภายนอก เนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัวกล้องอาจจะทำให้ ความเสียหายได้ง่าย เช่นหากตัวกล้องทำงานผิดปกติ อาจจะเกิดประกายไฟขึ้นได้ ทำให้เกิดความเสียหายที่ควบคุมไม่ได้ เช่นติดตั้งกล้องในโรงกลั่น โรงงานเอทานอลเป็นต้น

    ของที่เราจำหน่ายก็มี Certificate "ATEX" ครับ และ แบบไม่มี Certificate (ซึ่งราคาจะต่ำกว่า)

 


Show:
Explosion Proof Housing CCTV without IR

กล่องกันระเบิดสำหรับกล้องซีซีทีวีไม่มี IR

24,500 บาท

Explosion Proof Housing CCTV with IR

กล่องกันระเบิดสำหรับกล้องซีซีทีวีมี IR

27,500 บาท

Housing ระบายความร้อนด้วยอากาศ

Housing ระบายความร้อนด้วยอากาศ

15,000 บาท

Explosion-Proof Flexible Tube 1 M

ท่อยางกันระเบิด  1 เมตร

1,900 บาท

DC in 1 out2

สายแยกไฟ DC เข้า 1 ออก 2 สำหรับกล้องวงจรปิด

80 บาท

Explosion-ProofJunction Box

Box พักสายกันระเบิด

1,500 บาท

จำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับกล้องกันระเบิด และอุปกรณ์ ต่อพ่วง

  • EXP1
  • Exp3
  • Exp2
  • Exp4
  • Exp5
  • Exp6
  • Exp.7jpg