Explosion Proof Housing CCTV

Explosion Proof Housing CCTV

การใช้กล้องกันระเบิด และป้องกันการกัดกร่อน กันระเบิดในที่นี้ หมายถึง ป้องกันไม่ให้ ตัวกล้องเองเกิดประกายไฟลุกลามออกมาภายนอก เนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัวกล้องอาจจะทำให้ ความเสียหายได้ง่าย เช่นหากตัวกล้องทำงานผิดปกติ อาจจะเกิดประกายไฟขึ้นได้ ทำให้เกิดความเสียหายที่ควบคุมไม่ได้ เช่นติดตั้งกล้องในโรงกลั่น โรงงานเอทานอลเป็นต้น

    ของที่เราจำหน่ายก็มี Certificate "ATEX" ครับ และ แบบไม่มี Certificate (ซึ่งราคาจะต่ำกว่า)

 


Show:
Explosion Proof Housing CCTV without IR

กล่องกันระเบิดสำหรับกล้องซีซีทีวีไม่มี IR

24,500 บาท

Explosion Proof Housing CCTV with IR

กล่องกันระเบิดสำหรับกล้องซีซีทีวีมี IR

27,500 บาท

Explosion Proof Minidome IP Camera

 กล้องกันระเบิด 3.6 MP เลนส์ 4.0 mm แบบมินิโดม

33,300 บาท

Explosion Proof Dome IP Camera

 

กล้องกันระเบิด 3.6 MP เลนส์ 2.8 mm แบบโดม

29,500 บาท

Explosion-Proof Flexible Tube 1 M

ท่อยางกันระเบิด  1 เมตร

1,900 บาท

Explosion-ProofJunction Box

Box พักสายกันระเบิด

1,500 บาท

DC in 1 out2

สายแยกไฟ DC เข้า 1 ออก 2 สำหรับกล้องวงจรปิด

80 บาท

จำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับกล้องกันระเบิด และอุปกรณ์ ต่อพ่วง

  • EXP1
  • Exp3
  • Exp2
  • Exp4
  • Exp5
  • Exp6
  • Exp.7jpg