บทความเกี่ยวกับระบบ CCTV

บทความนี้เขียนขึ้นจากประการณ์ในการติดตั้งกล้องตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งบริษัท ปี 2552 

       

ความรู้พื้นฐานสำหรับกล้องวงจรปิดทุกระบบ


     


     


 

     

ความสามารถพิเศษๆ ของกล้องที่น่าสนใจ